Překladač vět

Budoucnost překladače

Troufáme si tvrdit, že služba Microsoft překladač má skutečně dobrou budoucnost.

Microsoft, narozdíl od ostatních společností, dává uživatelům pocit, že vývoj jejich služby má skutečně nějaký smysl. A celkově se všechny služby propagují samy, protože jsou ze všech stran považovány za skutečně výborné.

Co lze do budoucna očekávat?
Jednak je to rozhodně podpora více jazyků, včetně těch méně používaných i známých, podstatně více funkcí (a to jak pro majitele webových stránek, tak pro samotné uživatele) a v neposlední řadě stále lepší a bezchybnější překlad.

Díky tomu, že překladač nabízí každému možnost překlad upravovat a tedy i vylepšovat, lze očekávat, že bude prvním skutečně téměř bezchybným překladačem na světě. Svou rychlostí, použitelností a nenutností instalace jej můžeme považovat za něco zcela nového a bezkonkurenčního.

Tím, že jej není potřeba instalovat, slovní zásoba se může každým dnem zvětšovat, a aniž bychom si to my, uživatelé, uvědomovali, slovník se může rozrůstat. Bez jediného omezování samotného uživatele či webmastera.

Jako online aplikaci lze překladač hodnotit skutečně jen kladně a doufat, že se bude vyvíjet i za několik let.